Hair assure' - 大泉・石神井 / 美容室

Hair assure' - 大泉・石神井 / 美容室